Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1486/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc đề nghị hướng dẫn xử lý hóa đơn viết nhầm thuế suất thuế GTGT 0%

Số hiệu: 1486/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1486/TCT-PCCS
V/v: Hủy hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần may Sông Hồng 

 

Trả lời công văn số 05CV/KT ngày 3/04/2006 của công ty cổ phần May Sông Hồng về việc đề nghị hướng dẫn xử lý hóa đơn viết nhầm thuế suất thuế GTGT 0%; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm c Điều 9 Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hóa đơn thì gạch chép ghi rõ hủy và phải lưu đầy đủ các liên của hóa đơn” và tại 1.10 Mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Trường hợp hóa đơn đã được xét rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ lý xác nhận của bên mua hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn bị hủy bỏ”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Xí nghiệp bông là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần may Sông Hồng xuất chuyển nguyên liệu bông PE về Công ty để sản xuất hàng xuất khẩu đã viết hóa đơn ghi thuế suất 0% không đúng quy định thì cần lập biên bản hủy số hóa đơn ghi không đúng quy định. Số hóa đơn hủy cần phải gạch chéo ghi rõ hủy và lưu đầy đủ các liên hóa đơn.

2. Căn cứ Điểm 5.6 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ thì Xí nghiệp Bông là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần May Sông Hồng khi xuất nguyên liệu bông PE về Công ty cổ phần May Sông Hồng, Xí nghiệp bông lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty cổ phần May Sông Hồng được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1486/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc đề nghị hướng dẫn xử lý hóa đơn viết nhầm thuế suất thuế GTGT 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7