Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1457 TCT/NV5 ngày 24/04/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế GTGT của hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo

Số hiệu: 1457TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 24/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1457 TCT/NV5
V/v thuế GTGT của hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo

Hà Nội , ngày 24 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục thuế nhận được công văn số 100403/CLVL ngày 10/04/2003 của Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng khuyến mại quảng cáo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT, trường hợp Công ty đã tính và kê khai thuế GTGT đầu ra cho hàng khuyến mại quảng cáo trong năm 2001 thì Công ty được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm  dùng để khuyến mại, quảng cáo này nếu có đầy đủ chứng từ hợp pháp. nếu không kê khai thuế GTGT đầu ra thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam, Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1457 TCT/NV5 ngày 24/04/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế GTGT của hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status