Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1453/VPCP-KGVX về việc xin ý kiến các cơ quan liên quan về báo cáo của Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1453/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1453/VPCP-KGVX
V/v xin ý kiến các cơ quan liên quan về báo cáo của Bộ Y tế  

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 123/BC-BYT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ Y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ xin gửi bản chụp văn bản nói trên của Bộ Y tế đến quý cơ quan để nghiên cứu và có ý kiến về các kiến nghị của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1453/VPCP-KGVX về việc xin ý kiến các cơ quan liên quan về báo cáo của Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


944
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65