Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14199/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 22/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  14199/BTC-CST
V/v: chính sách thu phí vệ sinh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3618/STC-QLNS ngày 12/10/2007 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng mức thu phí vệ sinh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Về mức thu phí vệ sinh:

- Khoản 1, Mục IV Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hướng dẫn: việc quyết định thu phí, lệ phí; phạm vi, đối tượng Điều chỉnh của từng phí, lệ phí (bao gồm cả đối tượng không thu; đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí) nêu tại Thông tư này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với Điều kiện của từng địa phương...''.

Như vậy, việc quyết định thu phí đối với các Khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao gồm cả mức thu phí cho phù hợp với Điều kiện thực tế của địa phương.

- Riêng với Khoản phí vệ sinh thì tại Điểm a.16, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 nêu trên đã hướng dẫn xác định mức thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn địa phương... Đồng thời hướng dẫn nguyên tắc phân biệt mức thu đối với một số đối tượng khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể: ''Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống, tùy theo quy mô của từng đối tượng mà có mức thu cho phù hợp nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/cửa hàng/tháng hoặc không quá 160.000 đồng/m3 rác..."

Theo đó, tuỳ vào tình hình thực tế việc quản lý, thu gom và xử lý rác thải tại địa phương, đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào các hướng dẫn về nguyên tắc xác định mức thu phí nêu tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 nêu trên báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định mức thu phí cụ thể theo các đối tượng thu phí cho phù hợp.

2) Về đề nghị thu phí vệ sinh đối với ôtô nhập hàng chợ:

Điểm a.4, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 có hướng dẫn về phí chợ như sau: ''Đối với chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ, mức thu phí có thể tính theo số lượng hàng hoá nhập chợ. Mức thu tối đa không quá 8.000 đồng/người/ngày. Trường hợp tính theo số lượng hàng hoá nhập chợ... hoặc theo trọng tải của xe chở hàng hoá nhập chợ, nhưng không quá 100.000 đồng/xe hoặc lô hàng hoá nhập chợ.''

Như vậy, các xe ôtô nhập hàng tại chợ đã thuộc đối tuợng nộp phí chợ. Đề nghị địa phương căn cứ hướng dẫn nêu trên để xây dựng mức thu phí chợ đối với xe chở hàng hoá nhập chợ cho phù hợp, mà không thu phí vệ sinh để tránh trùng lắp.

Bộ Tài chính để Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng biết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- HĐND, UBND TP. Đà Nẵng;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14199/BTC-CST ngày 22/10/2007 về việc xây dựng mức thu phí vệ sinh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!