Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1400/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

Số hiệu: 1400/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1400/TCT-PCCS
V/v: Biên lai phí, lệ phí.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 144/CT-TTHT ngày 28/2/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc chứng từ và hạch toán chi phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 nêu trên thì không có quy định khoản phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch tại Khu thương mại Mộc Bài.

Do đó, Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài không được phép thu phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch. Trường hợp doanh nghiệp trong khu thương mại Mộc Bài tự nguyện đóng góp, hỗ trợ đối với phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch thì Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài phải sử dụng phiếu thu khi nhận khoản hỗ trợ đóng góp này đồng thời hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản chi phí hỗ trợ, đóng góp tự nguyện nêu trên của doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm 6, mục IV, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ CST;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
    Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1400/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status