Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1391TC/TCT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1391TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1391TC/TCT
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương
- Cục thuế các tỉnh, thành phố thuộc trung ương

 

Chính sách thuế hiện hành áp dụng đối với các dự án ODA được qui định theo nguyên tắc phải đảm bảo vừa phù hợp với qui định của các Luật thuế mới (được ban hành từ năm 1999) và các Luật thuế đã được sửa đổi bổ sung (năm 2003) vừa phù hợp với cam kết với các nhà tài trợ là không dùng tiền tài trợ để nộp thuế, cụ thể:

- Đối với dự án viện trợ không hoàn lại: chủ dự án được miễn hoàn toàn các loại thuế gián thu (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT). Các loại thuế trực thu (thuế TNDN, thuế TNCN) được miễn nếu trong Hiệp định tài trợ vốn ODA có qui định.

- Đối với dự án ODA vay: chủ dự án ODA phải nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án giống như các chủ dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn khác (vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, vốn đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước). Nguồn vốn để nộp thuế là từ vốn đối ứng trong nước: từ NSNN nếu là dự án ODA vay được NSNN cấp phát hoặc chủ dự án ODA phải tự lo nếu là dự án ODA vay được NSNN cho vay lại.

Việc qui định chính sách thuế áp dụng đối với dự án ODA như nêu trên nhằm tạo ra chính sách thuế bình đẳng giữa các dự án đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, phản ánh đúng giá trị các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ODA, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ và xây lắp các công trình sử dụng vốn ODA, hạn chế các tình trạng trốn thuế, gian lận về thuế do việc áp dụng các chính sách về ưu đãi, miễn thuế hoặc hoàn thuế. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc áp dụng chính sách thuế và hoàn thuế GTGT do nhiều nguyên nhân khác nhau nên một số dự án còn có phát sinh các vướng mắc.

Để có thông tin, phân tích đánh giá về chính sách thuế hiện hành áp dụng đối với các dự án ODA, làm cơ sở để nghiên cứu xây dựng chính sách thuế áp dụng đối với các dự án ODA phù hợp hơn. Bộ Tài chính đề nghị:

1.  Các Bộ, Ủy ban nhân dân, cơ quan cung cấp các số liệu theo các biểu đính kèm công văn này và có ý kiến đánh giá chính sách thuế hiện hành đối với các dự án ODA nói chung, các vướng mắc gặp phải khi thực hiện chính sách thuế trong quá trình thực hiện chính sách thuế đối với các dự án ODA, đề xuất hướng xử lý (theo đề cương báo cáo đính kèm).

2. Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo tổng hợp về thu nộp thuế, hoàn thuế theo Biểu số 3 đính kèm công văn này, đồng thời có kiến nghị cụ thể về chính sách thuế hiện hành, tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan trong địa phương để thực hiện báo cáo các nội dung có liên quan theo nội dung yêu cầu tại công văn này với Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối tượng các dự án phải báo cáo theo biểu đính kèm là:

- Các dự án ODA vay được NSNN cấp phát (kể cả các dự án ODA vay được ngân sách cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 29/5/2001);

- Các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án sử dụng vốn ODA vay được NSNN cho vay lại và dự án ODA vay được ngân sách cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 29/5/2001 có sử dụng vốn đối ứng của Ngân sách để nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các dự án ODA không sử dụng vốn đối ứng của Ngân sách để nộp thuế không phải báo cáo theo các Biểu đính kèm công văn này.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân cơ quan chỉ đạo các Ban quản lý dự án báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại công văn này và tổng hợp gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc – Hà Nội) trước ngày 5/3/2005.

Mọi thông tin về mẫu biểu hoặc nội dung báo cáo xin liên hệ theo địa chỉ:

- Điện thoại: 04.9722374 hoặc 04.9719471 (a. Bình)

- e-mail: ttkien@gdt.gov.vn

Bộ Tài chính xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Vụ TCĐN;
- Lưu: VP (TH, HC), TCT {VP (HC), ĐTNN (2b)}

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1391TC/TCT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách thuế đối với các dự án sử dụng vốn ODA do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14