Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1379/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức

Số hiệu: 1379/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1379/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Knh gửi:

Công ty cổ phần B.O.O nước Thủ Đức

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV-BOO ngày 12/01/2007 của Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức về việc xin hoàn thuế GTGT đối với Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức công suất 300.000m3/ngày theo hình thức B.O.O. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; trường hợp Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức đầu tư dự án xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức, công suất 300.000m3/ngày có giá trị đầu tư về xây lắp và thiết bị lớn (hơn 900 tỷ đồng) có số thuế GTGT đầu vào của vật tư, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến dự án mà chưa được khấu trừ hết trong tháng lớn từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT theo quý. Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức phải đảm bảo đúng thủ tục hồ sơ hoàn thuế quy định tại mục II phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1379/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status