Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1360/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình cầu Trà Thanh

Số hiệu: 1360/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1360/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với công trình cầu Trà Thanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 2588/CT-TTr ngày 27/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình Cầu Trà Thanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Điều 10 Luật thuế GTGT quy định: cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ "a) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ".

Trường hợp Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp là chủ dự án Nhà máy thủy điện Srokphumiêng được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước hợp tác xây dựng cầu Trà Thanh bằng nguồn vốn đóng góp của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp và ngân sách tỉnh thì hoạt động xây dựng cầu Trà Thanh thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì đơn vị xây dựng (nhà thầu lập hóa đơn giá trị gia tăng và ghi thuế suất 10% giao cho chủ dự án (Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp). Đơn vị xây dựng (nhà thầu) kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng cầu Trà Thanh theo quy định.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với công trình cầu Trà Thanh. Chi phí xây dựng cầu Trà Thanh tương ứng với phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (thực chất là khoản hỗ trợ của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cho tỉnh Bình Phước), Tổng công ty không được đưa vào chi phí và ghi tăng giá trị tài sản của công trình Nhà máy điện Srokphumiêng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Phước được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1360/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với công trình cầu Trà Thanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status