Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1352/UB quy định một số điểm áp dụng về thu thuế buôn chuyến và thuế sát sinh tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1352/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 09/09/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1352/UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 1980

 

Kính gởi :

– Chủ tịch UBND các Quận, Huyện,
– Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành TP.

Đồng kính gởi:

– Ban Lãnh đạo các đoàn thể.

 

Ngày 23-6-1980, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh về việc sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh và tiếp theo có chỉ thị số 202/TTg ngày 25-6-1980 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc thi hành pháp lệnh nói trên, nay theo đề nghị của đồng chì Giám đốc Sở Tài chánh; Ủy ban Nhân dân thành phố quy định một số điểm áp dụng về thu thuế buôn chuyến và thuế sát sinh tại thành phố như sau:

1. Về thuế buôn chuyến, thu theo thuế suất 15% vào:

– Các loại hàng buôn chuyến thuộc loại chịu thuế suất 10% có trị giá mỗi chuyến hàng từ 4.000đ trở lên.

– Các loại hàng buôn chuyến thuộc loại chịu thuế suất 12% có trị giá mỗi chuyến hàng từ 3.000đ trở lên.

2. Về thuế sát sinh, thu vào mỗi đầu súc vật giết thịt theo mức thuế như sau:

– 30đ/1 con heo thuộc loại heo giống nước ngoài hoặc heo lai giống.

– 15đ/1 con heo thuộc loại heo địa phương, thường có trọng lượng xuất chuồng thấp (như heo mọi, heo cỏ, …).

– 45đ/1 con đối với trâu, bò.

Sở Tài chánh có nhiệm vụ hướng dẫn thi hành cụ thể các quy định trên đây, đảm bảo thu đúng chính sách và phát huy được tác dụng của chính sách thuế.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1352/UB quy định một số điểm áp dụng về thu thuế buôn chuyến và thuế sát sinh tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.565
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106