Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 131TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 131TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 131TCT/DNK
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận VF

Trả lời công văn số 28387 ngày 22/12/2004 của Ban biên tập trang thông tin điện tử Internet - Bộ Tài chính chuyển nội dung của Công ty Cổ phần giao nhận kho vận VF hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận VF là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24/12/2003 nếu đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, địa bàn, số lao động theo quy định thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Do công văn của Công ty không nêu rõ các nội dung về địa bàn kinh doanh, số lao động trong doanh nghiệp nên Tổng cục thuế không đủ căn cứ trả lời cụ thể. Đề nghị Công ty bổ sung công văn và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 131TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90