Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1303/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 1303/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1303/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 17644/CT-THDT ngày 09/11/2006 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội: ngày 03/12/2004, Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà nhập khẩu lô hàng phụ tùng ô tô, tờ khai số 3875/NK/KD tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn, số tiền thuế GTGT là: 188.267.000 đồng. Ngày 03/12/2004, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đã có thông báo số 3143/TBT và ngày 07/01/2005 Công ty đã chuyển khoản số tiền thuế GTGT nhập khẩu nêu trên bằng Giấy nộp tiền số AA/2004-0017490 ngày 07/01/2005 vào Ngân sách Nhà nước. Do thay đổi kế toán không có sự bàn giao, khi làm quyết toán thuế năm 2005 Công ty mới phát hiện chưa hạch toán số tiền thuế GTGT khâu nhập khẩu trên và chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Chi cục Thuế Đống Đa xác nhận Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà hàng tháng kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT đúng thời hạn và không nợ thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết cho Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu kê khai sót nêu trên. Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cty TNHH ô tô Hoàng Trà
- Vụ pháp chế
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1303/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status