Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 130/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Số hiệu: 130/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/TCT-TS
V/v: nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 1684 CT/TH&DT ngày 10/11/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp".

Theo điểm b, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai thì thu hồi đất và quản lý đất đai đã thu hồi vào mục đích: "sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị và khu dân cư nông thôn".

Căn cứ quy định trên đây thì Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây giao đất trên diện tích đất thu hồi của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và máy nông nghiệp; Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và máy nông nghiệp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (công văn số 582/UBND-XD ngày 17/2/2006) thì Công ty được khấu trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào số tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Đối với các chi phí bồi thường về tài sản, hoa màu và các khoản hỗ trợ khác thì không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, mà công ty thực hiện hạch toán vào chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 130/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40