Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1293/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1293/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

CN Công ty Dragon line Việt Nam
Địa chỉ: 286 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Mã số thuế: 0302712317

 

Trả lời văn thư số 03/12/11-DL ngày 23.12.2011 của Chi nhánh về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa và gởi hàng hóa cho khách hàng qua các công ty giao nhận, các công ty giao nhận làm thủ tục xuất khẩu, lập tờ khai hải quan chung cho hàng hóa mà công ty giao nhận đã nhận vận chuyển (trong đó có hàng của Công ty) thì Công ty đáp ứng điều kiện về tờ khai hải quan quy định tại tiết c.2, khoản 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC để đuợc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất hàng hóa bán trong nội địa.

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng dùng thử không thu tiền có tờ khai hải quan phi mậu dịch thì Công ty lập hóa đơn GTGT trên hóa đơn GTGT dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất dùng thử không thu tiền không được khấu trừ. Hàng hóa xuất dùng thử không thu tiền không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN, giá vốn của hàng hóa xuất dùng thử được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, khoản chi phí bị khống chế theo quy định tại khoản 2.19, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC .

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. Kiểm tra 2
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1293/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.368
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251