Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 128TCT/ĐTNN về việc thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 128TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 128TCT/ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với xây dựng công trình viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA

Trả lời công văn số CV2004/12/TV đề ngày 27/12/2004 của Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA về vấn đề thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA cung cấp hàng hóa hoặc xây dựng công trình cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế để viện trợ nhân đạo cho Việt Nam thì Công ty thực hiện thuế GTGT như hướng dẫn tại Điểm 21, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp Công ty xây dựng công trình cho tổ chức quốc tế Đông Tây Hội ngộ để viện trợ nhân đạo, thuộc đối tượng được áp dụng thuế GTGT như hướng dẫn tại công văn số 3667 TC/TCT ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính và công văn số 130 TCT/CS ngày 9/1/2003 của Tổng cục Thuế thì Công ty thực hiện việc kê khai thuế GTGT như hướng dẫn tại 2 văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn quản lý xây dựng Delta được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 128TCT/ĐTNN về việc thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112