Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 128/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc đối tượng thu tiền thuê đất

Số hiệu: 128/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/TCT-TS
V/v: đối tượng thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Quản lý Đường sắt Hà Lạng

Trả lời công văn số 1827/ĐSHL-TCKT ngày 22/11/2006 của Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng v/v tiền thuê đất xây trụ sở cơ quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, đối tượng không thu tiền thuê đất là: "Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai".

Quy định về việc nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất tại Điều 33 Luật Đất đai không quy định trường hợp sử dụng đất để xây dựng trụ sở công ty.

2. Tại điểm 1.3 và 1.6, mục II, phần A Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định đối tượng thu tiền thuê đất trong trường hợp:

- "Tổ chức kinh tế,… thuê đất thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh,…".

- "Tổ chức đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất,…, đang sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, sử dụng đất vào xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; nay lựa chọn hình thức thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất".

Căn cứ quy định trên đây, nếu Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật đất đai) giao đất không thu tiền sử dụng đất, đang sử dụng đất được giao đó để xây dựng trụ sở của công ty, phục vụ cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ TC;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 128/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc đối tượng thu tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93