Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 127/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền hỗ trợ đất công ích vào tiền thuê đất

Số hiệu: 127/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/TCT-TS
V/v: khấu trừ tiền hỗ trợ đất công ích vào tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 5359/CT.THDT ngày 24/11/2006 của Cục thuế tỉnh Long An v/v vướng mắc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất công vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất (hoặc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất) đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước về "Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn" theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì được trừ vào tiền thuê đất (hoặc tiền sử dụng đất) phải nộp theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Việc xác định thời điểm và trường hợp thuộc diện được trừ (hoặc không được trừ) số tiền đã chi trả bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15130/BTC-TCT ngày 30/11/2006 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ vào hồ sơ có liên quan về thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, chi trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất của từng trường hợp để xem xét, giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Cục QL công sản;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 127/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền hỗ trợ đất công ích vào tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93