Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1250 TCT/AC ngày 9/4/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in

Số hiệu: 1250TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 09/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1250 TCT/AC
V/v Đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Tổng công ty than Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 - Công ty in Tài chính (Nghĩa tân, Cầu giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 926 CV-KTT ngày 02/4/2003 của Tổng công ty than Việt Nam về việc  đăng ký in số lượng tiếp theo hoá đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Tổng công ty được in tiếp theo mẫu hoá đơn đã được duyệt tại công văn số 4660 ngày 07/12/1998 của Tổng cục thuế với số lượng như sau:

 

TT

Tên hoá đơn

Ký hiệu

Từ số...đến số...

Số lượng (quyển)

1

Hoá đơn GTGT

AA/03T

01-100.000

2.000

2

Hoá đơn bán hàng

AA/03T

01-50.000

1.000

3

Phiếu XKKVC nội bộ

AA/03T

01-100.000

2.000

4

Hoá đơn GTGT (cung ứng)

AA/03T

01-10.000

200

- Hoá đơn của Tổng công ty than Việt Nam in tại công ty in tài chính.

- Trước khi sử dụng, Công ty và các đơn vị  phụ thuộc phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn (được in sẵn ký hiệu, số thứ tự), số lượng sử dụng với Cục Thuế địa phương. Tổng công ty than Việt Nam và công ty in Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu hoá đơn tự in đã đăng ký sử dụng.

- Tổng cục Thuế sẽ huỷ bỏ hiệu lực công văn  chấp thuận việc sử dụng hoá đơn  tự in nếu Công ty và các đơn vị phụ thuộc không đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với cơ quan thuế địa phương. Sau khi in xong, Tổng công ty gửi Tổng cục thuế hợp đồng, thanh lý hợp đồng (photocopy) để theo dõi.

- Trước khi in hoá đơn đợt mới, Tổng công ty than Việt Nam phải báo cáo việc sử dụng hoá đơn đợt cũ và đăng ký in mới với Tổng cục Thuế.

2. Công ty in tài chính khi in hoá đơn tiếp theo bằng các đơn vị tự in hoá đơn phải in đúng số lượng đã được cơ quan Thuế chấp thuận bằng văn bản.

Định kỳ hàng quý phải lập báo cáo gửi về Tổng cục Thuế về số lượng hoá đơn đã in (ký hiệu, từ số, đến số) của từng tổ chức, cá nhân đặt in do Tổng cục Thuế chấp thuận sử dụng.

3. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi việc in ấn, phát hành, quản lý, sử dụng 04 mẫu hoá đơn của Tổng công ty than Việt Nam theo đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1250 TCT/AC ngày 9/4/2003 của Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính về việc đăng ký số lượng in tiếp theo của hoá đơn tự in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status