Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1233/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân

Số hiệu: 1233/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1233/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Văn phòng đại diện FRP SERVICES & COMPANY tại Hà Nội

 

Trả lời văn thư ngày 08/3/2006 của Văn phòng đại diện FRP Services & Company tại Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân của Joahann Carl Cooke - Trưởng đại diện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây viết tắt là thuế thu nhập cá nhân), Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 4/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên, thì:

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các văn phòng đại diện, các chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; các cá nhân hành nghề độc lập tại Việt Nam có thu nhập tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Đối với người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam (nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên), thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam. Đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam (nếu ở tại Việt Nam dưới 183 ngày), thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Trường hợp căn cứ theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và các nước đã có hiệu lực thực hiện có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Hiệp định.

Do đó, trường hợp của ông Joahann Carl Cooke sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định nêu trên.

Trong năm 2005, ông Joahann Carl Cooke ở tại Việt Nam 06 ngày được coi là không cư trú tại Việt Nam, nhưng do tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác nhận là thu nhập toàn cầu (không tách riêng thu nhập trả cho công việc làm Việt Nam) thì tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam được xác định như sau:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày làm việc tại Việt Nam

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu trước thuế

+

Thu nhập chịu thuế (thu nhập trước thuế) khác phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày làm việc trong năm (*)

 

(*) Tổng số ngày làm việc trong năm tính theo chế độ quy định tại Bộ luật Lao động Việt Nam.

Đối với năm 2006 và năm 2007, việc xác định thuế thu nhập của ông phụ thuộc vào số ngày ông vào Việt Nam để xác định ông có phải là đối tượng cư trú của Việt Nam hay không cư trú tại Việt Nam. Trên cơ sở đó xác định thu nhập chịu thuế, số thuế thu nhập phải khấu trừ theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, về mức lương cơ bản chưa bao gồm thuế (NET) của ông Joahann Carl Cooke là 400 USD/tháng (hay 4.800 USD/năm), theo Tổng cục Thuế mức lương này là quá thấp so với thu nhập của ông trưởng đại diện Văn phòng công ty của Nhật Bản tại Việt Nam. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị ông Joahann Carl Cooke kê khai tổng thu nhập chịu thuế chính xác, đầy đủ và cung cấp thêm Hợp đồng lao động và/hoặc xác nhận của cơ quan thuế Nhật Bản về thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của ông trong năm 2005 để Văn phòng đại diện FRP Services & Company tại Hà Nội có cơ sở xác định thu nhập chịu thuế, số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ tại Việt Nam được chính xác.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện FRP Service & Company tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thương mại TP. Hà Nội;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, HTQT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1233/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.623

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182