Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1229 TCT/TS ngày 27/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền cho thuê đất

Số hiệu: 1229 TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1229 TCT/TS
V/v chính sách thu tiền cho thuê đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 57/CV ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về thu tiền thuê đất Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điềm 3, Mục I, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất... quy định:

“Các đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP nếu sử dụng một phần vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài mục đích sử dụng đất được giao (Phụ lục I kèm theo Thông tư này) thì phải nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

- Tại Tiết d, Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đất đai năm 1998 quy định:

“Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bao gồm:

Tổ chức sử dụng đất vào mục đích công cộng quy định tại Điều 4 của Nghị định này”.

- Tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP quy định:

“Đất sử dụng để xây dựng các công trình công cộng khác bao gồm đất xây dựng nhà máy điện, trạm biến thế điện...”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ có sử dụng một phần đất được giao vào mục đích kinh doanh, dịch vụ “bán nước cất, dịch vụ giữ hộ dầu, sửa chữa thiết bị điện...: thì Nhà máy phải thực hiện nộp tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ này.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn cụ thể Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ về thủ tục nộp tiền thuê đất quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính để thực hiện thu tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1229 TCT/TS ngày 27/04/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền cho thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49