Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1225/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Số hiệu: 1225/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1225/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương 

 

Trả lời Công văn số 1246/CT-THDT ngày 03/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi… thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp,…”.

- Tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định về nguyên tắc bồi thường: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào Mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng Mục đích sử dụng,… nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất, thực hiện mua đất nơi khác để phục vụ cho việc bồi thường di chuyển mồ mả, thì được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp Khoản chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất di chuyển mồ mả tính theo giá đất tại thời Điểm có quyết định thu hồi đất.

Còn các Khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản như: Vận chuyển, đào đắp, xây dựng,… bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, mà được hạch toán vào giá thành công trình xây dựng hoặc nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1225/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104