Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1211TCHQ/KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhôm thỏi để sản xuất nhôm tấm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1211TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1211TCHQ/KTTT
V/v: Bổ sung hồ sơ xét hoàn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH AMC
(Khu Công nghiệp Biên Hòa II - Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/AMC/2005 của Công ty TNHH AMC về đề nghị hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhôm thỏi để sản xuất nhôm tấm bán cho Công ty TNHH Đông Nam tiếp tục sản xuất đồ dùng nhà bếp xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/03/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT ngày 18/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Đề nghị Công ty bổ sung tờ khai nhập khẩu của các lô hàng nguyên liệu đề nghị hoàn thuế và bản kê khai về việc sản xuất hàng xuất khẩu (trong đó nêu rõ số tờ khai nhập khẩu, lượng hàng hóa nhập khẩu của từng tờ khai, số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với từng tờ khai, biên lai nộp thuế, số tờ khai xuất khẩu, lượng hàng hóa xuất khẩu, số thuế đề nghị hoàn tương ứng với từng tờ khai).

2. Theo quy định tại Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT nêu trên thì toàn bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế nếu là bản photocopy phải đóng dấu sao y bản chính, có chữ ký của người có trách nhiệm. Do vậy đề nghị Công ty đóng dấu sao y bổ sung vào biên lai nộp thuế, bản kê chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu, định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty.

Hồ sơ bổ sung gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH AMC được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1211TCHQ/KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhôm thỏi để sản xuất nhôm tấm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196