Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1178TCT-DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận chuyển hành khách đi từ khu cách ly ga quốc tế đến chân máy bay và ngược lại, bán vé phục vụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khu cách ly ga đi quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1178TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1178TCT/DNNN
V/v: nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 682/CT-TTr2-Đ1 ngày 20/1/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận chuyển hành khách đi từ khu cách ly ga quốc tế đến chân máy bay và ngược lại, bán vé phục vụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khu cách ly ga đi quốc tế phát sinh trong năm 2003; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I và Mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Vận chuyển hành khách đi từ khu cách ly ga quốc tế đến chân máy bay và ngược lại, bán vé phục vụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khu cách ly ga đi quốc tế và dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT: với thuế suất thuế GTGT là 5% đối với hoạt động vận chuyển hành khách và 10% đối với dịch vụ ăn uống, kinh doanh giải trí (trừ dịch vụ giải trí thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) Điểm 2.37; 3.16; và Điểm 3.17 Mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1178TCT-DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận chuyển hành khách đi từ khu cách ly ga quốc tế đến chân máy bay và ngược lại, bán vé phục vụ ăn uống, giải trí tự chọn tại khu cách ly ga đi quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35