Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1158/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 1158/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1158/TCT-ĐTNN
V/v: Trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Đồng Nai 
 - Cục thuế tỉnh Long An 
 - Công ty TNHH NAHNOOM

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 45/CV-TCT/ĐTNN ngày 25/10/2005, công văn số 51/CV-TCT ngày 24/12/2005 của Công ty Nahnoom đề nghị giải quyết các vướng mắc về thuế; công văn số 2342/CT-ĐTNN ngày 07/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 4049/CT ngày 01/12/2005 của Cục thuế tỉnh Long An báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Nahnoom. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các hóa đơn chứng từ mua nguyên vật liệu có ghi tên Công ty Nahnoom Long An (tháng 3, 4/2004) nhưng kê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra tháng 9/2004 tại Đồng Nai, đề nghị:

+ Cục thuế tỉnh Long An phối hợp với Công ty thực hiện cung cấp cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai kết quả kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 của Công ty Nahnoom Long An, danh sách liệt kê và các hóa đơn, chứng từ mua nguyên vật liệu bị loại trừ do không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế của Công ty tại Long An.

+ Cục thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra xác định chi phí hợp lý đối với nguyên vật liệu mua vào khi xác định thu nhập chịu thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế năm 2004 của Công ty Nahnoom Đồng Nai theo nguyên tắc quy định tại Điểm 2, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho”.

2. Đối với các chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng xuất khẩu kê khai tại Công ty Nahnoom Đồng Nai nhưng sử dụng mã số thuế của Công ty Nahnoom Long An, đề nghị Công ty Nahnoom Long An cung cấp cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai các chứng từ vay ngắn hạn năm 2004 tại Ngân hàng Cho Hung Vina mà Công ty đã dùng để mở thư tín dụng (L/C). Cục thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra, đối chiếu các chứng từ trên với các chứng từ, tờ khai hàng xuất khẩu và chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu. Trường hợp chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng phù hợp với chứng từ vay, tờ khai hàng xuất khẩu và đã được kê khai nộp thuế tại Đồng Nai thì coi như Công ty Nahnoom Đồng Nai có đủ Điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với số hàng xuất khẩu để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và phối hợp với Công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1158/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125