Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1126 TCT/DNK ngày 19/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

Số hiệu: 1126TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1126 TCT/DNK
V/v chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 283/CT-DN2 ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 22 Luật Doanh nghiệp và để có cơ sở xác định được nguyên giá và hạch toán giá trị tài sản cố định theo đúng quy định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính) thì: Trường hợp Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước khi góp vốn vào Công ty TNHH Trường Sơn bằng vật tư, hàng hoá phải lập hoá đơn GTGT phản ánh số lượng và giá trị vật tư, hàng hoá giáo cho Công ty TNHH Trường Sơn và phải tính thuế GTGT như đối với vật tư, hàng hoá bán ra.

Trường hợp Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước đã sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá phải lập biên bản thu hồi lại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã xuất và xuất hoá đơn GTGT theo hướng dẫn trên giao cho Công ty TNHH Trường Sơn làm căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1126 TCT/DNK ngày 19/04/2004 của Tổng cục thuế về việc chứng từ khi góp vốn bằng vật tư, hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209