Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1106/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài

Số hiệu: 1106/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 162 CT/QD1 ngày 25/01/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài của Công ty XNK vật tư tàu thủy (Shimex), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế:

Tại Điểm 1, Điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam, kể cả tại các vùng lãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam và phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế… việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng, hoặc thỏa thuận, hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Trường hợp của Shimex có ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Văn phòng đại diện thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Hempel (Singapore) về việc Công ty Hempel chỉ định Shimex là đại lý phân phối hàng hóa của Công ty Hempel tại Việt Nam và Shimex được hưởng hoa hồng đại lý theo số lượng sản phẩm tiêu thụ. Theo Thỏa thuận hợp tác kinh doanh thì Shimex thực hiện các thủ tục nhập khẩu, giao nhận hàng hóa và ký hợp đồng bán hàng tại Việt Nam theo giá do Công ty Hempel chỉ định/chấp nhận, thuế nhập khẩu và chi phí giao nhận do Shimex chi hộ sau đó báo nợ để Công ty Hempel thanh toán, thuế GTGT đầu vào phát sinh khâu nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu Shimex đã kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Căn cứ theo hướng dẫn trên thì:

Do Shimex chỉ là đại lý thực hiện các thủ tục nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, ký hợp đồng bán hàng tại Việt Nam và thanh toán hộ Công ty Hempel các khoản thuế nhập khẩu và chi phí giao dịch phát sinh tại Việt Nam, giá bán hàng hóa tại Việt Nam do Công ty Hempel quyết định. Vì vậy, Công ty Hempel là nhà thầu nước ngoài có kinh doanh tại Việt Nam, thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Shimex có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế cho Công ty Hempel đối với giá trị hàng hóa Công ty Hempel tiêu thụ tại Việt Nam theo quy định.

Số hàng hóa do Shimex nhập khẩu thuộc quyền sở hữu của Công ty Hempel, vì vậy số thuế GTGT đầu vào phát sinh ở khâu nhập khẩu này không phải là thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ của Shimex. Đồng thời do Công ty Hempel là nhà thầu nước ngoài không thực hiện kế toán Việt Nam, thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, vì vậy Công ty Hempel cũng không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số thuế GTGT phát sinh khâu nhập khẩu.

Khi xuất bán hàng hóa tại Việt Nam, Shimex phải xuất hóa đơn GTGT ghi rõ thu hộ hãng nước ngoài (Công ty Hempel).

2. Về việc ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh:

Theo quy định của Luật Thương mại thì Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không được mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại, không được ký kết hợp đồng thương mại trừ trường hợp có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài.

Trường hợp Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty Hempel không có giấy ủy quyền hợp pháp của Công ty Hempel về việc ủy quyền cho Văn phòng đại diện tại Việt Nam được ký Thỏa thuận hợp tác kinh doanh và các hợp đồng mua bán hàng hóa với Shimex thì đề nghị Cục thuế thành phố Hải Phòng báo cáo với Bộ Thương mại, Sở Thương mại thành phố Hải Phòng để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế.
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1106/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184