Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1066/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Bru-nây và Việt Nam - Triều Tiên do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1066/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 25/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1066/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam- Bru-nây và Việt Nam- Triều Tiên.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;
Căn cứ Điều 29 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản ký ngày 16/8/2007 tại Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây);
Căn cứ Điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký ngày 03/5/2002 tại Bình Nhưỡng;
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện cảu các Hiệp định trên như sau:

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bru-nây:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: 01/01/2009;

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: 01/01/2010;

Ngày áp dụng thực hiện tại Bru-nây: 01/01/2010;

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Triều Tiên:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: 12/8/2007;

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: 01/01/2008;

Ngày áp dụng thực hiện tại Triều Tiên: 01/01/2008;

Bản photocopy tiếng Việt và tiếng Anh của hai Hiệp định thuế nêu trên được gửi kèm công văn này.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên, đồng thời photocopy gửi Hiệp định thuế này cho các tổ chức uỷ nhiệm thu để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, QLN-BTC
- Các Ban và đơn vị thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, HTQT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1066/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Bru-nây và Việt Nam - Triều Tiên do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.428
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251