Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1065 TCT/DNNN ngày 12/04/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Số hiệu: 1065TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1065 TCT/DNNN
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 247/CT-TTHT ngày 9/3/2004 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/203 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và công văn số 870 TCT/DNNN ngày 26/3/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai, khấu trừ và quyết toán thuế GTGT thì:

Kể từ 1/1/2004, các hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB đồng thời thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT. Các cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB khi kê khai thuế GTGT phải nộp của tháng 1 năm 204 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn mua nguyên vật liệu mua trong tháng 1/2004 và các hoá đơn mua nguyên vật liệu trước 1/1/2004. Thời hạn kê khai, khấu trừ  đối với các hoá đơn chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày 26/3/2004 (nêu trên). Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định này được xác định vào số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua nguyên vật liệu trong nước và chứng từ đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu nguyên vật liệu.

Ví dụ: Trong tháng 1/2004, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT phải nộp thì cơ sở sản xuất được khấu trừ thuế GTGT của nguyên vật liệu mua vào tháng 10, 11, 12 năm 2003 và tháng 1/2004 để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB. Nếu các tháng 10, 11, 12 năm 2003 cơ sở sản xuất đã hạch toán thuế GTGT của nguyên vật liệu mua vào giá thành nguyên vật liệu thì khi quyết toán thuế GTGT, cơ sở sản xuất hạch toán TK 133 để kết chuyển Điều chỉnh hạch toán lại giá thành nguyên vật liệu theo giá chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào của nguyên vật liệu mua vào tháng 10, 11, 12 năm 2003 cơ sở sản xuất tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi kê khai, nộp thuế GTGT tháng 1 năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1065 TCT/DNNN ngày 12/04/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93