Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10597/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 12/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10597/BTC-CST
V/v lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng không quy định về việc cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn và xây dựng tại Việt Nam.

- Tại Điểm a Khoản 1 Mục I Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 hướng dẫn: Các nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trúng thầu tư vấn, xây dựng tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Tuy nhiên, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, trong đó không có quy định về việc cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn và xây dựng tại Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng thay thế Thông tư số 43/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng không quy định lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Do đó, kể từ thời Điểm Thông tư số 167/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành, đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thu lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Bộ Tài chính có công văn để Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10597/BTC-CST ngày 12/08/2010 về lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.640

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!