Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0456 TM/XNK ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc hoàn trả phí hạn ngạch trúng thầu hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2001

Số hiệu: 0456TM/XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0456 TM/XNK
V/v hoàn trả phí hạn ngạch trúng thầu hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2001

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Dệt Việt Thắng (BCN)

 

Trả lời công văn số 624/VT-PM ngày 20/11/2001 của Công ty Dệt Việt Thắng (BCN) về việc nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 0611/2001/QĐ/BTM ngày 15/06/2001 của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu về việc giảm 50% hạn ngạch trúng thầu hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2001;

Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định số 1203 TM/XNK ngày 08/11/2001 của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu về hạn ngạch trúng thầu hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2001;

Căn cứ công văn số 0183 TM/XNK ngày 28/02/2002 của Chủ tịch Hội đồng đấu thầu về bổ túc hồ sơ hoàn phí trúng thầu theo quy định mới của Bộ Tài chính tại công văn 1132 TC/TCT ngày 01/02/2002,

Căn cứ xác nhận ngày 22/11/2001 của Phòng quản lý XNK khu vực Hồ Chí Minh về việc nộp phí và thực hiện hạn ngạch trúng thầu của Công ty Dệt Việt Thắng (BCN),

Bộ Thương mại đồng ý hoàn trả số tiền 249.376.925 VNĐ (hai trăm bốn mươi chín triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng) là khoản tiền được thoái thu phí hạn ngạch trúng thầu cho Công ty Dệt Việt Thắng (BCN).

Giao Vụ Tài chính kế toán tiến hành các thủ tục cần thiết hoàn trả cho Công ty Dệt Việt Thắng (BCN) số tiền nêu trên vào Tài khoản của Công ty số 710A.00045 Sở Giao dịch II - Ngân hàng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo về Vụ Tài chính kế toán, Công ty Dệt Việt Thắng (BCN) biết và thực hiện.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0456 TM/XNK ngày 02/04/2002 của Bộ Thương mại về việc hoàn trả phí hạn ngạch trúng thầu hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status