Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1095/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1095/VPCP-KNTN
V/v kết quả kiểm tra khiếu nại của ông Lê Văn Sáng

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 12/BC-TTCP-V.III ngày 7 tháng 1 năm 2010 về kết quả kiểm tra khiếu nại của ông Lê Văn Sáng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 12/BC-TTCP-V.III ngày 7 tháng 1 năm 2010; giao Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông và trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Sáng; giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban VHGDTTN&NĐ của QH;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Đại biểu QH Lê Văn Cuông;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KGVX, TH,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1095/VPCP-KNTN ngày 23/02/2010 về kết quả kiểm tra khiếu nại của ông Lê Văn Sáng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91