Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 828/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 2006

Số hiệu: 828/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 828/TLĐ
V/v triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 2006

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; căn cứ vào hướng dẫn của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về việc triển khai tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm 2006 và tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế phòng chống ma tuý, ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6/2006; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW khẩn trương triển khai các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhân thức cho công nhân, viên chức lao động về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý thông qua các hình thức: Mít tinh, diễu hành, hội thảo, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông qua nhóm nhỏ. Phát hành rộng rãi tờ gấp, sách báo, bản tin, treo khẩu hiệu, áp phích tại nơi làm việc có nội dung phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm.

Tuyên truyền sâu rộng chủ đề: Giữ vững cam kết, - Quyết tâm ngăn chặn AIDS", phát động phong trào cài nơ đỏ - biểu tượng phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, lao động tại nơi làm việc. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6 với chủ đề: " Ma tuý không phải là trò chơi của trẻ em " để tăng cường hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng về sự huỷ hoại của ma tuý và trách nhiệm xã hội đối với việc chăm sóc sức khoẻ, các lợi ích khác của trẻ em.

Tiếp tục phổ biến thông điệp " Hãy sống lành mạnh cho chính mình" để nhắc nhở công nhân, viên chức lao động quan tâm đến sức khoẻ, lối sống, tránh xa tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Tăng cường giáo dục công nhân, viên chức nhất là lực lượng lao động trẻ học tập nâng cao nhận thức để sống thích ứng với môi trường, biết lựa chọn lối sống lành mạnh, không bị cám dỗ bởi các tệ nạn xã hội để bảo vệ chính mình.

Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, nghiện chích ma tuý và gia đình họ; động viên khuyến khích và tạo mọi điều kiện để những người còn đủ sức khoẻ cùng tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý cho công nhân, viên chức lao động và cộng đồng.

2. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, đánh giá các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại nơi làm việc. Chú trọng xem xét việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm đối với người lao động; tìm hiểu các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống HIV/AIDS và phòng chống các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động.

3. Căn cứ vào phướng hướng đã đề ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng chống HIV/AIDS, ma tuý trong công nhân viên chức lao động ( Báo cáo số 74/ BC–TLĐ, ngày 22/12/2005 của Tổng Liên đoàn ) và tình hình cụ thể của địa phương, ngành lập kế hoạch phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý giai đoạn 2006 – 2010, dự kiến nhu cầu ngân sách triển khai thực hiện, gửi về Tổng Liên đoàn để tập hợp đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định của Chính phủ.

4. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và các cơ sở, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý và chương trình phối hợp liên ngành phòng chống mại dâm giai đoạn 2006 – 2010.

Nhận được công văn này yêu cầu các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố công đoàn ngành TW khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn chậm nhất là ngày 10 tháng 7 năm 2006.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch
(Đã ký)
 Đỗ Đức Ngọ

 

Chủ đề và khẩu hiệu tháng chiến dịch truyền thông phòng chống ma tuý và phòng chống aids đợt I năm 2006

I. Chủ đề phòng chống AIDS năm 2005 - 2006 (do UNAIDS ban hành):

"Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS"

II. Chủ đề phòng chống ma tuý năm 2006:

" Ma tuý không phải là trò chơi của trẻ em "

III. Khẩu hiệu tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm 2006 và hưởng ứng ngày Quốc tế, ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6/2006

1. Nhiệt liệt hưởng ứng ngày ban hành Pháp lệnh phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS!

2. Tham gia phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý là bảo vệ chính bạn và gia đình bạn!

3. Giúp người nhiễm HIV/AIDS vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử để họ sống hoà nhập với cộng đồng!

4. Giúp đỡ, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của gia đình và cộng đồng!

5. Hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS!

6. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm và giáo dục con em mình phòng tránh nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS!

7. Hãy dùng bao cao su trong quan hệ tình dục để phòng lây nhiễm HIV/AIDS!

8. Phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội!

9. HIV/AIDS là đại dịch, ai cũng có thể mắc vì vậy hãy cùng nhau ngăn chặn nó!

10. Thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS là nghĩa vụ của công dân!

11. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia phòng chống AIDS ở Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn 2020!

12. Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống ma tuý 26/6 !

13. Thực hiện Luật phòng, chống ma tuý là nghĩa vụ của công dân!

14. Ma tuý - Hãy tránh xa !

15. Gia đình, nhà trường là pháo đài phòng chống ma tuý!

16. Thể thao đẩy lùi ma tuý!

17. Sử dụng ma tuý là tự sát, hãy dừng lại khi chưa muộn !

18. Ma tuý không phải là trò chơi của trẻ em !

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 828/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226