Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 695/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/CV-BCĐ
V/v hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Cao Bằng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (tại Công văn số 289/TB-VP ngày 18/3/2020) để hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người nhm phòng tránh lây lan dịch bệnh tại cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo như sau:

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn khẩn trương thông báo đến các tổ dân phố, xóm, khu dân cư và người dân:

- Hạn chế tối đa việc tổ chức hoạt động tập trung đông người (liên hoan, sinh nhật, giao lưu, gặp mặt,...) để phòng chống lây nhiễm cộng đồng. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn sát trùng cùng các biện pháp y tế khác.

- Khuyến nghị người dân trong tỉnh giảm quy mô hoặc thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động (lễ ăn hỏi, đám cưới, đám ma, thanh minh, tảo mộ...) cụ thể:

+ Đối với lễ ăn hỏi, đám cưới chưa ấn định thời gian: khuyến nghị lùi thời gian tổ chức và thay đổi hình thức, quy mô tổ chức cho phù hợp.

+ Đối với lễ ăn hỏi, đám cưới đã ấn định thời gian: khuyến nghị tổ chức quy mô hẹp, trong nội bộ gia đình hoặc dùng hình thức báo hỷ thay cho việc tổ chức tiệc cưới.

+ Việc tổ chức đám ma: khuyến nghị hạn chế tối đa việc tập trung đông người, bố trí nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện việc giãn các đoàn, cá nhân đến thăm viếng.

+ Đối với một số hoạt động phong tục, tập quán truyền thống trong dịp này như thanh minh, tảo mộ: thông tin đến người dân trong tỉnh để vận động người thân, họ hàng trong gia đình đang cư trú, lưu trú tại các địa phương khác dự kiến về Cao Bằng (nhất là tại các tỉnh, thành phố có người bị nhiễm COVID-19) nên hạn chế di chuyển, lựa chọn thời gian thích hợp, chưa về tỉnh trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Đối với các trường hp trở về tỉnh, chủ động thông báo cho chính quyền cơ sở (tổ dân ph, xóm) để nắm tình hình; hạn chế gặp gỡ, tiếp xúc nơi đông người, thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe, khai báo y tế; trong trường hp có hiện tượng ho, sốt, không được tự ý di chuyển, liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất hoặc chính quyền cơ sở để được tư vấn, hỗ trợ.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phchỉ đạo các đơn vị trực thuộc, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người trong giai đoạn có dịch bệnh COVID-19; hạn chế tối đa hoặc dừng các cuộc họp không cần thiết, không tổ chức ăn uống tập trung; gương mẫu thực hiện các khuyến nghị về việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người (lễ ăn hỏi, đám cưới, đám ma, thanh minh, tảo mộ,...), đồng thời vận động người thân trong gia đình chấp hành các khuyến nghị nêu trên.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, các địa điểm ăn uống, dịch vụ giải trí để khuyến cáo hạn chế hoạt động tập trung đông người. Thông báo đến các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí trên địa bàn bố trí dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng rửa tay tại khu vực ra vào.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hp với Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4a thực hiện tốt công tác kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Cao Bằng; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung liên quan đến người dân bằng các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu; tăng cường sử dụng mạng xã hội, đa dạng các hình thức truyền thông để tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư, từng người dân thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, khuyến nghị về việc hạn chế tổ chức sự kiện và hoạt động tập trung đông người.

6. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tổ chức sự kiện và hoạt động tập trung đông người, nhất là việc tổ chức đám cưới, đám ma, các hoạt động truyền thống (thanh minh, tảo mộ,...) và các sự kiện khác theo khuyến nghị.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm việc hạn chế các cuộc họp, tổ chức sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh CB;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Hội, Đoàn thể t
nh;
- Liên đoàn Lao động t
nh;
- Cục quản lý thị trường;
- Báo Cao Bằng;
- Đài phát thanh TH;
- Lãnh đạo UBND t
nh;
- LĐ và CV các phòng: TH, NC, VX;
- Lưu VT, VX.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Trung Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.288
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98