Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6185/VPCP-QHQT về việc Cục Quân Y tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô cứu thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6185/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6185/VPCP-QHQT
V/v Cục Quân Y tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô cứu thương

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Tiếp theo công văn số 4829/VPCP-QHQT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ và xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10462/BTC-TCĐN ngày 08 tháng 9 năm 2008), về việc Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô cứu thương tay lái nghịch, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng tiếp nhận 02 xe cứu thương tay lái nghịch để chuyển đổi sang tay lái thuận do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ viện trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6185/VPCP-QHQT về việc Cục Quân Y tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô cứu thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115