Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6057/SYT-TCKT về việc phổ biến công văn số 6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6057/SYT-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6057/SYT-TCKT
V/v phổ biến công văn số 6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình

Sở Y tế nhận được công văn số 6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hoạt động và kinh phí Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2008. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

- Đề nghị đơn vị truy cập vào website Medinet trên internet tại địa chỉ www.medinet.hochiminhcity.gov.vn, mục “Văn bản Pháp luật” để tải văn bản nêu trên và triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Chi Cục Dân số - KHH Gia đình tổ chức triển khai, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 của Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ và gửi về Sở Y tế (P.TCKT) trước ngày 28/10/2008 để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết về thực trạng, đề nghị hỗ trợ chế độ chính sách, mua thẻ BHYT cho cộng tác viên làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và tổ chức cuộc họp (mời các Sở, phòng ban có liên quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; P. Tài chính Kế toán, P. Tổ chức Cán bộ, P. Nghiệp vụ Y, P. Kế hoạch Tổng hợp của Sở Y tế) để thống nhất báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố theo nội dung đề nghị tại Thông báo số 755/TB-VP ngày 29/9/2008 về kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc về tổ chức bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VPS, Tổ Medinet, P. TCCB, P. TCKT.
NTB (ĐTHT-4b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6057/SYT-TCKT về việc phổ biến công văn số 6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127