Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5765/SYT-VSATTP về việc thu hồi rượu có hàm lượng Methanol cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5765/SYT-VSATTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Trường Giang
Ngày ban hành: 10/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5765/SYT-VSATTP
V/v thu hồi rượu có hàm lượng Methanol cao

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Công thương thành phố;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố;
- Ủy ban nhân dân Quận/Huyện;
- Các cơ sở kinh doanh.

 

Để đảm bảo quản lý chất lượng rượu, Sở Y tế đã có công văn số 3562/SYT-VSATTP ngày 18/6/2008 V/v “Tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc”, công văn số 5157/SYT-VSATTP ngày 09/09/2008 V/v “tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc do rượu”. Các đoàn thanh kiểm tra của Ngành Y tế, Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các quận huyện đã thực hiện thanh kiểm tra, niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo từ các bệnh viện, từ đầu tháng 10/2008 có nhiều ca cấp cứu vì ngộ độc rượu trong đó đã có một số trường hợp tử vong.

Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành thanh tra, phát hiện sản phẩm rượu của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn, địa chỉ số 66 đường số 8 phường Linh Tây, quận Thủ Đức có hàm lượng methanol cao hơn nhiều lần so với mức cho phép.

Trước tình hình trên để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị chức năng: khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm rượu của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn (ngoại trừ rượu Champagne). Tiếp tục thực hiện thanh kiểm tra theo tinh thần nội dung của công văn số 3562/SYT-VSATTP và công văn số 5157/SYT-VSATTP của Sở Y tế và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

2. Đối với Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn và các cơ sở kinh doanh sản phẩm rượu của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn:

- Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn phải có trách nhiệm thu hồi ngay các sản phẩm rượu (trừ rượu Champagne) đã phân phối cho các cơ sở kinh doanh.

- Hàng ngày Công ty phải báo cáo số lượng thu hồi, số lượng sản phẩm còn ngoài thị trường về Sở Y tế (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, điện thoại 39309672).

- Các cơ sở kinh doanh sản phẩm rượu của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn phải tiến hành trả hàng ngay cho Công ty và có báo cáo khẩn về cho Sở Y tế.

Đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng tinh thần văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Đ/c Nguyễn Thành Tài – PCT TT UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PCT UBND TP;
- Ban Giám đốc Sở;
- Công ty cổ phần TP Sài Gòn: để thực hiện;
- Văn phòng Sở, Medinet: Lưu và phát hành;
- HLTH-L (35 bản)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ VSATTP TP
PHÓ GIÁM ĐỐC SYT
Lê Trường Giang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5765/SYT-VSATTP về việc thu hồi rượu có hàm lượng Methanol cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.027
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78