Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5653/VPCP-KGVX về chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh năm 2009 của thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5653/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5653/VPCP-KGVX
V/v chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh năm 2009 của thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 4505/UBND-VX ngày 17 tháng 7 năm 2009) về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 về mức giảm tỷ lệ sinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 về mức giảm tỷ lệ sinh nêu tại công văn nói trên (xin gửi kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND TP Đà Nẵng;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5653/VPCP-KGVX về chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh ngày 18/08/2009 của thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222