Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5127/VPCP-KTN về việc khai thác thu hồi ilmenit-zircon khu vực chồng lấn Dự án sân golf tại tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5127/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5127/VPCP-KTN
V/v khai thác thu hồi ilmenit-zircon khu vực chồng lấn Dự án sân golf tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ:Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (các công văn số 2661/UBND-KT ngày 5/6/2008, số 3466/UBND-KT ngày 18/7/2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 5519/BCT-CNNg ngày 1/7/2008), của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1339/ĐCKS-KS ngày 11/7/2008 về việc khai thác thu hồi ilmenit-zircon tại khu vực chồng lấn Dự án sân golf của Công ty Cổ phần Cảnh Viên thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp phép khai thác thu hồi ilmenit-zircon tại khu vực chồng lấn Dự án sân golf của Công ty Cổ phần Cảnh Viên thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận:

a, Xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án khai thác thu hồi ilmenit-zircon tại khu vực nêu trên để cấp phép thu hồi theo quy định hiện hành.

b, Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực thu hồi ilmenit-zircon và các vùng lân cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Vụ ĐP,TTĐT ;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5127/VPCP-KTN về việc khai thác thu hồi ilmenit-zircon khu vực chồng lấn Dự án sân golf tại tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102