Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3654/BNN-KH về xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất Sát trùng Benkocid phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3654/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3654/BNN-KH
V/v xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất Sát trùng Benkocid phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương
- Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y
- Công ty TNHH Tân An

 

Thực hiện Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 150.000 liều vắc xin LMLM 3 type để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 100.000 liều và tỉnh Quảng Trị 50.000 liều; Xuất không thu tiền 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 100.000 liều vắc xin tụ huyết trùng để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình; Xuất không thu tiền 80.000 lít Benkocid để hỗ trợ cho tỉnh Tiền Giang 10.000 lít, tỉnh Long An 10.000 lít, tỉnh Hậu Giang 10.000 lít, tỉnh Lâm Đồng 15.000 lít, tỉnh Ninh Thuận 15.000 lít, tỉnh Bình Thuận 10.000 lít, tỉnh Quảng Bình 10.000 lít kịp thời phòng chống dịch bệnh gia súc.

2. Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y xuất không thu tiền 60.000 lít hóa chất Han-Iodine để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 35.000 lít, tỉnh Hà Tĩnh 20.000 lít và tỉnh Quảng Trị 5.000 lít.

3. Công ty TNHH Tân An xuất không thu tiền 15 tấn hóa chất Chlorine để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình.

4. Các đơn vị dự trữ nói trên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng Benkocid, Chlorine, vắc xin và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng, vắc xin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp đủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và các đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin để cung ứng cho tỉnh phòng trừ dịch bệnh.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng, vắc xin đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh gia súc không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- T.Cục DTNN (Bộ Tài chính);
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- BT. Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3654/BNN-KH về xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất Sát trùng Benkocid phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140