Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3639/VPCP-KGVX về việc tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3639/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3639/VPCP-KGVX
V/v tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về việc liên tiếp xảy ra các vụ xô xát, bạo lực trong một số cuộc thi đấu thể thao hiện nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ tiêu cực, bạo lực trong thi đấu thể thao diễn ra trong thời gian từ tháng 01 năm 2008 đến nay; làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao, trách nhiệm của cơ quan chủ quản các câu lạc bộ thể thao, đoàn thể thao, cơ quan đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao, cơ quan chuyên trách đảm bảo an ninh..., có các hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2008.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan và các liên đoàn thể thao nghiên cứu, đánh giá nguy cơ và nguyên nhân xảy ra bạo lực trong các cuộc thi đấu thể thao, trên cơ sở đó triển khai các biện pháp đồng bộ, kiên quyết nhất, để đảm bảo không tiếp tục xảy ra bạo lực liên quan đến thi đấu, đặc biệt là trong và sau thi đấu. Khi tổ chức các cuộc thi đấu, nếu Ban tổ chức, các đơn vị tham gia thi đấu, đại diện các cơ quan chủ quản và địa phương đăng cai tổ chức không cam kết đảm bảo không để xảy ra bạo lực trong và sau thi đấu thì không cho phép tổ chức thi đấu.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và các địa phương nghiên cứu, xây dựng các quy định mới về quản lý thi đấu thể thao nhằm ngăn chặn cơ bản tình trạng bạo lực trong thi đấu thể thao, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 31 tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;

- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Liên đoàn bóng đá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, NC, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3639/VPCP-KGVX về việc tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33