Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 301/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/BHXH-CSYT
V/v thanh toán VTYT trong mổ tim hở đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Ngày 21/12/2010 Bộ Y tế có Công văn số 8831/BYT-BH hướng dẫn việc thanh toán vật tư y tế sử dụng trong mổ tim hở cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chế độ KCB BHYT (xin gửi kèm bản photo Công văn số 8831/BYT-BH). Để thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT để thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức cung ứng các loại VTYT sử dụng trong Phẫu thuật mổ tim hở có chạy máy tim phổi nhân tạo theo quy định tại điểm 1, Công văn số 8831/BYT-BH nêu trên, không để người bệnh tự mua theo quy định về đấu thầu mua sắm. Đồng thời thống nhất với cơ sở KCB định mức sử dụng các loại VTYT này trong phẫu thuật mổ tim hở phù hợp với tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn.

2. Thống nhất mức thanh toán chi phí KCB BHYT đối với mỗi ca mổ tim hở có chạy máy tim phổi nhân tạo bao gồm:

- Giá thu một phần viện phí của một ca mổ tim hở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chi phí các loại VTYT sử dụng trong mỗi ca mổ tim hở quy định tại điểm 1, Công văn số 8831/BYT-BH theo định mức sử dụng đã được thống nhất với cơ quan BHXH.

- Chi phí mạch máu nhân tạo, miếng vá nhân tạo, chi phí máu và chế phẩm máu (nếu có) thực tế sử dụng của trẻ em dưới 6 tuổi trong quá trình thực hiện phẫu thuật tim hở.

BHXH các tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám định chặt chẽ, tránh thanh toán trùng lặp các loại VTYT đã được tính trong cơ cấu giá của mỗi ca mổ tim hở, đảm bảo quyền lợi cho TE dưới 6 tuổi theo đúng quy định của luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Nhận được Công văn này, đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 301/BHXH-CSYT ngày 27/01/2011 về thanh toán vật tư y tế trong mổ tim hở đối với trẻ em dưới 6 tuổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110