Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2924/VPCP-VX về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2924/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/VPCP-VX
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và các Cơ quan liên quan tại Tờ trình số 2672/TTr-VPCP ngày 18/5/2007 về chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ vào trung tuần tháng 7/2007; để chuẩn bị cho Hội nghị có kết quả tốt, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa-Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ và Ủy ban Thể dục thể thao cần chuẩn bị tốt các báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1572/TTg-VX ngày 6/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1316/VPCP-VX ngày 13/3/2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. Trước khi tổ chức Hội nghị toàn quốc, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương (nhất là các Bộ, ngành, địa phương có nhiều đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực nêu trên) tiến hành tổng kết nghiêm túc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao nhằm đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại vướng mắc và đề xuất các giải pháp đồng bộ để triển khai trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đảng (Để báo cáo);
- TTgCP và các PTTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy bann Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KG, CCHC, NN, KTTH, ĐP, CN, Vụ IV, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (5), CTĐ 145

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2924/VPCP-VX về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36