Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 23/SYT-QLD về việc báo cáo danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/SYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/SYT-QLD
V/v báo cáo danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập trực thuộc
- Bệnh viện Quận huyện

 

Sở Y tế có nhận văn bản số 453/KCB-NV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Cục Quản lý khám chữa bệnh về việc báo cáo danh mục thuốc trọng điểm có lượng tiêu thụ lớn tại bệnh viện công lập để Bộ Y tế có cơ sở triển khai thí điểm đấu thầu quốc gia các thuốc cung ứng cho bệnh viện công lập;

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị điều trị như sau:

Các đơn vị báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc thực tế (tất cả các thuốc mà đơn vị sử dụng) tại đơn vị trong hai năm 2007 và 2008 theo mẫu đính kèm.

Các báo cáo gởi về:

1- Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế.

Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Hà Nội.

2- Sở Y tế TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ email: quanlyduoc@gmail.com

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLD; NVV ‘70’;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan

 


TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC
TRONG HỆ THỐNG Y TẾ CÔNG LẬP

Kính gửi:

STT

Hoạt chất

Tên thuốc

Hàm lượng, nồng độ

Quy cách đóng gói

Nhà sản xuất

Nước sản xuất 

Đơn vị tính nhỏ nhất

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày … tháng … năm ……

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Hoạt chất được phân loại theo nhóm tác dụng dược lý của Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 23/SYT-QLD về việc báo cáo danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5