Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 221/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 221/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 221/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Y tế.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I tại văn bản số 2473/KL-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý với Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco) tại văn bản số 2473/KL-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I nộp ngay về Tổng công ty Dược Việt Nam các khoản thu từ cổ phần hóa chưa nộp (kể cả tiền lãi); việc tính thiếu giá trị do chênh lệch tăng phần vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa và chi phí xây dựng cơ bản dở dang thì phải tính đủ để điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Giao Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có sai phạm; khẩn trương hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài chính;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐMDN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KNTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 221/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208