Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2016/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Số hiệu: 2016/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2016/VPCP-VX
V/v: Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các bộ: y tế, tài chính, tư pháp
- Ủy ban dân số - gia đình và trẻ em

 

Xét đề nghị của các Bộ: Y tế (văn bản số 9686/BYT-KH-TC ngày 25 tháng 11 năm 2005), Tài chính (văn bản số 14408/BTC-HCSN ngày 14 tháng 11 năm 2005), Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (văn bản số 28/BC-DSGĐTE ngày 25 tháng 11 năm 2005) về việc thay đổi phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Y tế, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2005 về Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế và Nghị định số 36/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 3 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trình Chính phủ trong năm 2006; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể thực hiện việc thanh toán toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi theo hình thức bảo hiểm y tế sau khi Chính phủ thông qua các Nghị định sửa đổi, bổ sung nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UB về các vấn đề xã hội của QH;
- BHXH Việt Nam;
- VPCP: BTCN, Trưởng ban NC, các PCN, Các vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3), DHC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2016/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173