Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1331/TY-DT về việc vắc xin cúm gia cầm H5N2 do Tổ chức Thú y thế giới viện trợ do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 1331/TY-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 07/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y  
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1331/TY-DT
V/v vắc xin cúm gia cầm H5N2 do Tổ chức Thú y thế giới viện trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Chăn nuôi, Cục Quân nhu (Bộ Quốc phòng);
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố từ Huế trở ra;
- Xí nghiệp thuốc TY TW.

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Cục Thú y đã có công văn số 1039/TY-DT báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất phương án sử dụng (cấp miễn phí) vắc xin H5N2 do Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) viện trợ để phòng chống bệnh cúm gia cầm và đã được Lãnh đạo Bộ chấp thuận.

Ngày 20/7/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 2025/QĐ-BNN-HTQT về việc giao Cục Thú y tiếp nhận, phân phối 9.996.000 liều vắc xin H5N2 do Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) viện trợ để phòng chống bệnh cúm gia cầm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục Thú y đề nghị:

1. Các đơn vị nêu trên có nhu cầu sử dụng vắc xin H5N2 này để tiêm phòng cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên: đàn gà giống của trung ương và địa phương; đàn gà của các đơn vị quân đội; đàn gà của các công ty, trang trại chăn nuôi gà tư nhân; đàn gà của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, đề nghị thống kê số lượng và có công văn đăng ký lượng vắc xin với Phòng Dịch tễ - Cục Thú y theo số fax: 04.8686339 hoặc email: dah.vn@fpt.vn hoặc số điện thoại 04.8685104.

2. Việc sử dụng vắc xin theo Hướng dẫn số 1181/TY-DT ngày 18/8/2006 của Cục Thú y (lưu ý: gà tiêm 2 mũi vắc xin H5N2, trong đó gà dưới 35 ngày tuổi tiêm Mũi 1 với liều 0,3ml, gà trên 35 ngày tiêm Mũi 1 với liều 0,5ml; sau đó 28 ngày tiêm Mũi 2 với liều 0,5ml).

3. Các đơn vị được cung ứng vắc xin nêu trên và Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức giao nhận, sử dụng vắc xin và bàn giao chứng từ quyết toán (có xác nhận và đóng dấu của cả đơn vị cung ứng và tiếp nhận vắc xin) cho Cục Thú y theo quy định của pháp luật.

Cục Thú y xin thông báo để các đơn vị biết và cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các Vụ: HTQT, TC, KH;
- Lưu: VT,  DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Văn Năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1331/TY-DT về việc vắc xin cúm gia cầm H5N2 do Tổ chức Thú y thế giới viện trợ do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.281

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41