Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1322/TTg-QHQT về việc Dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn I, 2007-2010)" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1322/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1322/TTg-QHQT
V/v Dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn I, 2007-2010)"

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiêp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6048/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 8 năm 2007) về Dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn I, 2007-2010)", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn I, 2007-2010)" do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) viện trợ không hoàn lại là 16.285.000 USD, trong đó dự án nhập khẩu 01 xe ô tô 7-9 chỗ ngồi để hỗ trợ cho công tác giám sát các hoạt động của Dự án, kinh phí để triển khai các hoạt động của năm 2007 là 3.648.000 USD. Vốn đối ứng do Bộ Y tế và các cơ quan tham gia thực hiện Dự án bằng nhân lực và hiện vật sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết các văn kiện Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP (để b/c)
- UBND các tỉnh: Hà Giang, Bắc Kạn, Hà Tây, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Giang, Bình Định, Kom Tum, Lâm Đồng, Trà Vinh,
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: VX, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 36

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1322/TTg-QHQT về việc Dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn I, 2007-2010)" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


876
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127