Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5042/BNN-HTQT hướng dẫn công tác chuẩn bị dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5042/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/BNN-HTQT
V/v  hướng dẫn các công tác chuẩn bị dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau và Sóc Trăng.

 

Ngày 09/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 557/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”, sử dụng vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), với tổng số vốn là 125 triệu đôla Mỹ;

Ngày 04/7/2011, Văn phòng Chính phủ có văn bản 4486/VPCP-QHQT phê duyệt việc triển khai các hành động trước theo đề xuất của Nhóm 6 ngân hàng theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3653/BKHĐT-GSTDĐT ngày 08/6/2011.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp & PTNT đang phối hợp với các tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ, văn bản pháp lý để có thể đàm phán dự án vào cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012;

Trên tinh thần 02 văn bản số 4486/VPCP-QHQT và số 3653/BKHĐT-GSTDĐT nêu trên; Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA. Để các tỉnh có cơ sở chuẩn bị tổ chức thực hiện và hoàn thiện các đề xuất kiến nghị đầu tư của tỉnh đảm bảo cam kết của tỉnh triển khai thực hiện dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” đúng tiến độ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) hướng dẫn các tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án như sau:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan chủ quản dự án và sẽ thành lập Ban Quản lý dự án Trung ương chịu trách nhiệm điều phối chung đối với triển khai hoạt động dự án;

- Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh tham gia dự án: Là cơ quan chủ quản của các Tiểu dự án và sẽ chịu trách nhiệm chung đối với việc triển khai hoạt động Tiểu dự án ở tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tham gia dự án: Là chủ đầu tư các Tiểu dự án ở tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh (viết tắt là PPMU) và bổ nhiệm Giám đốc PPMU. PPMU có Giám đốc, kế toán, điều phối viên, cán bộ kỹ thuật và các cán bộ hỗ trợ khác. PPMU chịu trách nhiệm quản lý thực hiện giám sát các hoạt động dự án ở tỉnh và điều phối hiệu quả hoạt động về dự án của các cơ quan liên quan trong tỉnh;

Các công việc cần triển khai để thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh về việc ra Quyết định giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, thực hiện dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”, vay vốn WB trên địa bàn tỉnh; đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh;

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ của Ban Quản lý dự án trên cơ sở nhân sự của Tổ Chuẩn bị dự án và dựa trên nội dung của dự án triển khai tại tỉnh. Việc thành lập Ban Quản lý dự án cần phải xem xét sự cần thiết của các vị trí phụ trách các mặt kỹ thuật như: khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ bản và môi trường, lập kế hoạch, hành chính, kế toán, giám sát v.v…;

- Ban Quản lý dự án có con dấu riêng, có tài khoản, có tư cách pháp nhân và được thống nhất tên gọi là: Ban Quản lý dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” tỉnh A (A là tên của tỉnh), viết tắt tiếng Anh là CRSD (Coastal Resources for Sustainable Development Project); được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thành lập Ban Quản lý dự án, đề nghị tỉnh cho lập nguồn kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương đảm bảo có đủ kinh phí thực hiện ngay năm đầu của dự án. Đồng thời yêu cầu tỉnh rà soát lại các hạng mục đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên có đủ điều kiện để có thể triển khai ngay trong 18 tháng đầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Đoàn Mạnh Cường, chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT điện thoại: 04 37347086/0903255238 hoặc chị Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và HTQT, Tổng cục Thủy sản điện thoại: 0912153865)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Sở NN & PTNT các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau và Sóc Trăng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Ban Quản lý các DANN;
- Lưu: VT, HTQT- (HTMC).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5042/BNN-HTQT hướng dẫn công tác chuẩn bị dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242