Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 990/BTNMT-KTTVBDKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 29/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/BTNMT-KTTVBĐKH
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH năm 2010 và kết quả phân bổ vốn thực hiện Chương trình năm 2011

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình); Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi tắt là Quyết định số 135); Thông tư Liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKH&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2010 về việc “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015”; Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý Chương trình) đề nghị các Bộ, các địa phương (cơ quan thực hiện Chương trình) khẩn trương báo cáo các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ năm 2010

- Đối với các dự án, nhiệm vụ đã kết thúc trong năm 2010, cần báo cáo rõ sản phẩm đạt được.

- Đối với các dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch phải hoàn thành trong năm 2010 nhưng không đạt tiến độ và đề nghị chuyển tiếp sang năm 2011, cần nêu rõ khối lượng đã thực hiện. Đồng thời nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất phương án khắc phục.

Cơ quan thực hiện Chương trình lưu ý việc thuê kiểm toán độc lập đối với các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình đã thực hiện năm 2010 với kinh phí được tính vào dự toán của từng dự án, nhiệm vụ.

2. Báo cáo kết quả phân bổ vốn, kinh phí thực hiện Chương trình năm 2011 (chi tiết từng dự án, nhiệm vụ) của cơ quan thực hiện Chương trình.

3. Ngoài các nội dung nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan thực hiện Chương trình lưu ý các vấn đề sau:

- Khẩn trương xây dựng, thẩm định và ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia, định kỳ 6 tháng, năm (cùng kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình được quy định tại Điều 20, Quyết định số 135) về cơ quan quản lý Chương trình để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về cơ quan quản lý Chương trình (qua Văn phòng Chương trình, địa chỉ: số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 04 37759 769; fax: 04 37759 770; email: office@ntprcc.gov.vn) theo thời gian quy định tại Điều 15 và Điều 20, Quyết định số 135 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý Chương trình (qua Văn phòng Chương trình) để phối hợp giải quyết kịp thời.

Trân trọng cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ của quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để bc);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KTTVBĐKH, VPCTMTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 990/BTNMT-KTTVBDKH báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2010 và kết quả phân bổ vốn thực hiện Chương trình ngày 29/03/2011 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.977

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!