Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 768/BNN-KHCN xem xét 01 PDD theo CDM do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 768/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/BNN-KHCN
V/v xem xét 01 PDD theo CDM

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 198/BTNMT-BCĐ ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ban Chỉ đạo thực hiện công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto về việc xem xét 01 PDD theo CDM: Dự án Thủy điện Nậm Mở 3 do Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mở phối hợp với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Perenia Pty Ltd xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận có ý kiến như sau:

- PDD đáp ứng được các yêu cầu mà CDM quy định tại các văn kiện. Dự án chứng minh được sự ủng hộ của các cấp có thẩm quyền, có xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường cũng như sự ủng hộ của địa phương.

- Dự án thể hiện được sự đóng góp làm giảm lượng phát thải khí nhà kính hàng năm nhờ sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo thay thế đáng kể nguồn điện được sản xuất từ nguồn nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam, có đóng góp đến sự phát triển bền vững và môi trường, tạo công ăn việc làm đối với nhân dân địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành nhà máy.

- Dự án đề xuất không được xem là hấp dẫn về mặt tài chính do các chỉ số tài chính (IRR) thấp hơn hệ số chuẩn. Tuy nhiên, với nguồn thu từ CDM thì IRR của dự án được cải thiện rõ rệt, có thể được xem là hấp dẫn về mặt tài chính đối với các nhà đầu tư.

Đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp Thư phê duyệt theo quy định để các công ty và các đối tác liên quan triển khai các bước cần thiết theo chu trình dự án CDM.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 768/BNN-KHCN xem xét 01 PDD theo CDM do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81