Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6388/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Mạch
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6388/BNN-KHCN
V/v cung cấp thông tin mạng lưới truyền thông môi trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổng cục Môi trường
(Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường)

 

Phúc đáp công văn số 1798/TCMT-ĐTTTMT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Tổng cục Môi trường về việc điều tra hiện trạng mạng lưới truyền thông môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xin cung cấp thông tin liên quan đến chủ đề trên tới Tổng cục Môi trường như sau: (Xem phụ lục đính kèm).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Mạch

 

PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 6388/BNN-KHCN ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên đơn vị (Tên đầy đủ tiếng Anh, tiếng Việt): Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Department of Science, Technology and Environment – Ministry of Agriculture and Rural development)

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38237534            Fax: 04.38433637

Website: http://vnast.gov.vn

Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phòng Quản lý môi trường

Điện thoại: 043 7347136   Email: thanhnth.khcn@mard.gov.vn  

1. Năng lực của đơn vị trong công tác truyền thông môi trường (Nhân lực/trình độ chuyên môn/trang thiết bị)

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là cơ quan tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà một trong những nhiệm vụ cụ thể là xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với vai trò là cơ quan đầu mối, hàng năm, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đều có các cơ quan Cục chuyên ngành, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ và đoàn thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm bảo vệ môi trường.

2. Tóm tắt thành tựu trong công tác truyền thông môi trường từ 2005 – 2010

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn là một trong những hoạt động quan trọng và được ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều phát động phong trào và có các hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn tới các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ. Các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về môi trường và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tới các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, các đối tượng nông dân, ngư dân sống ở các vùng nông thôn, miền núi, ven biển và hải đảo qua các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, tranh cổ động, in và phát tờ rơi.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn cũng được lồng ghép trong các chương trình hội nghị, hội thảo và đào tạo tập huấn; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đã xuất bản chuyên đề về môi trường nông nghiệp nông thôn; tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho nông sản và môi trường; xây dựng trang Web về môi trường nông nghiệp (http://eds.mard.gov.vn); tham gia hội chợ công nghệ môi trường toàn quốc nhằm khuyến khích các nghiên cứu phát minh bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường của Ngành.

3. Phương hướng công tác truyền thông môi trường đến năm 2015

Tại Quyết định số 2693/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Chương trình số 3: Thông tin truyền thông bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn là một trong những chương trình ưu tiên thực hiện nhằm nâng cao được nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, định hướng trong những năm tiếp theo, công tác truyền thông môi trường sẽ được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành, các điểm nóng, bức xúc về môi trường nhằm tạo ra bước chuyển biến lớn trong nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6388/BNN-KHCN ngày 23/11/2010 về cung cấp thông tin mạng lưới truyền thông môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.729

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!